Komunikacja w Microsoft Teams zasadniczo odbywa się w samej aplikacji — zarówno na PC, jak i na telefonach z Androidem i iOS czy też w przeglądarce. Gdy jednak nie masz do niej dostępu, przykladowo kiedy korzystasz z innego urządzenia, nadal możesz komunikować się z zespołem. Co więcej, dotyczy to nie tylko członków zespołu, ale jeśli zechcesz, to również osób z zewnątrz, choć w tym drugim przypadku to Ty ustalasz, na jakich warunkach to się odbywa. Do tej komunikacji z zewnątrz służy specjalny adres e-mail. Wiadomości wysłane na ten adres będą pojawiać się na wybranym kanale. Z tego poradnika dowiesz się, jak utworzyć taki adres oraz jak ustawić do niego dostęp.

  1. Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły, a następnie w zakładce Twoje zespoły wybierz kanał, dla którego chcesz utworzyć adres e-mail. Kliknij nazwę kanału prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcje Pobierz adres e-mail.
  2. Adres e-mail kanału zostanie utworzony. Teraz, aby go skopiować do schowka, kliknij przycisk Kopiuj. Adres ten możesz udostępnić osobom, które mogą mieć potrzebę pisania na kanale poprzez pocztę e-mail. Najlepiej jednak przed tym ustalić warunki, na jakich adres ten ma działać. W tym celu kliknij napis Ustawienia zaawansowane.
  3. W okienku tym zaznacz wybrana opcje dostępności adresu. Domyślnie wybrana opcja to Każdy może wysyłać wiadomości e-mail na ten adres, co oznacza, że w kanale będą pojawiać się wiadomości od każdej osoby, która zna ten adres i wysłała na niego e-maila. Opcja druga, Tylko członkowie tego zespołu, oznacza odbieranie wiadomości tylko od członków zespołu, w którym utworzono ten kanał. Trzecia opcja, Tylko wiadomości e-mail wysyłane z tych domen, oznacza przyjmowanie wszystkich wiadomości wysłanych z adresów w wymienionych poniżej domenach, np. microsoft.com, gmail.com. Zamiast nich możesz w polu tekstowym wprowadzić domenę swojej firmy lub inna. Domeny należy oddzielić przecinkami. Po wybraniu pożądanej opcji kliknij przycisk Zapisz.
  4. W okienku tym możesz również usunąć adres e-mail kanału — w tym celu kliknij napis Usuń adres e-mail. W kazdej chwili bedziesz mógl ponownie wygenerowac nowy adres, postepujac jak w punktach 1-3.