Jak usuwać kontakty lub grupy?

    Usuwanie kontaktu

  1. W celu usuniecia kontaktu, najedz na właściwą osobę kursorem myszki, a następnie kliknij ikonę trzech kropek znajdująca się po prawej stronie ekranu.
  2. Z wyświetlonego menu wybierz pozycje Usuń i potwierdź swój wybór.

    Usuwanie grupy

  1. W celu usuniecia grupy, najedz na nią kursorem myszki, a następnie kliknij ikonę kosza.
  2. Zdecyduj, czy chcesz usunąć samą etykietę, zachowując wszystkie kontakty, czy chcesz usunąć etykietę wraz ze wszystkim kontaktami. Zatwierdź swoja decyzje, klikając Usuń.