Jak usuwać i przywracać zadania?

Usuwanie zadania
  1. Obok zadania na liście kliknij przycisk Edytuj szczegóły.
  2. Kliknij przycisk Usuń oznaczony ikona kosza.
  3. Na dole wyświetli sie powiadomienie o liczbie usuniętych elementów.
Przywracanie usuniętego zadania
  1. Jako ze usunięte zadania nie trafiają do Kosza, tak jak w przypadku wielu innych aplikacji G Suite, przywracanie skasowanego zadania odbywa się nieco inaczej. Możesz przywrócić zadanie, klikając przycisk Cofnij w powiadomieniu o usunięciu.
  2. Powiadomienie to jest jednak widoczne tylko przez kilka sekund. Gdy zniknie, nadal możesz przywrócić zadanie, wykonując skrót Ctrl + Z na klawiaturze. Zostanie wykonane polecenie Cofnij, które cofa ostatnią zmianę. Jeśli po usunięciu wykonałeś inne zmiany, ponownie wykonywany skrót Ctrl + Z bedzie cofał je po kolei aż do zmiany w postaci usunięcia zadania.