Jak usunąć plik?

Jak usunąć plik — przeniesienie do Kosza
  1. Kliknij plik lub folder przeznaczony do usunięcia prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Usuń. Jeśli chcesz usunąć więcej plików lub folderów za jednym zamachem, najpierw je zaznacz, klikając lewym przyciskiem myszy ze wciśniętym klawiszem Ctrl lub zaznaczając obszar przytrzymanym lewym przyciskiem, i dopiero na zaznaczonych elementach użyj prawego przycisku. Możesz także zaznaczyć plik i nacisnąć klawisz Delete.
  2. Po wykonaniu operacji w lewym dolnym rogu pojawi się informacja o liczbie usuniętych elementów wraz z opcją COFNIJ.
Jak usunąć plik — trwale usuniecie
  1. Normalnie usunięty plik zostaje przeniesiony do Kosza, skąd jeszcze można go przywrócić. Aby trwale usunąć plik, kliknij Kosz w menu nawigacji po lewej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy plik do usunięcia i wybierz z menu Usuń na zawsze.
  2. Tej czynności nie można cofnąć. Aby kontynuować, kliknij Usuń NA ZAWSZE.
  3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki znajdujące się w Koszu, otwórz Kosz, kliknij Opróżnij kosz w prawym górnym rogu, a następnie potwierdź, klikając Opróżnij KOSZ. Tej czynności również nie można cofnąć.