Jak usunąć listę?

  1. Otwórz listę, która chcesz usunąć. Kliknij przycisk Więcej oznaczony trzema kropkami.
  2. W wysuniętym menu kliknij polecenie Usuń listę.
  3. Wraz z lista zostaną usunięte zapisane na niej zadania. Aby potwierdzić, kliknij Usuń.
  4. Lista zadań została usunięta.