Jak usunąć kalendarz?

  1. Z menu widocznego po lewej stronie ekranu wybierz kalendarz, który chcesz usunąć (jeżeli nie jest on widoczny, rozwiń listę Moje kalendarze), a następnie kliknij przycisk X.
  2. W celu potwierdzenia Twojej decyzji, kliknij Usuń kalendarz.