Choć skrzynka mailowa może zawierać bardzo poufne dane, to w ramach wykonywanej pracy czasem możesz mieć potrzebę udostępniania swojej skrzynki odbiorczej współpracownikowi. Outlook umożliwia udzielenie takiego dostępu zarówno z poziomu przeglądarki, jak i desktopowej aplikacji. By to zrobić, musisz wykonać poniższe kroki:

Outlook.com

 1. Otwórz swoją skrzynkę przechodząc w przeglądarce do Outlook.com.
 2. Następnie kliknij prawym klawiszem myszy na folder Skrzynka odbiorcza.
 3. W menu kontekstowym kliknij pozycje Uprawnienia.
 4. Otworzy sie okno nadawania Uprawnień dla folderu Skrzynka odbiorcza. W tym miejscu możesz wybrać współpracowników nadać im odpowiedni poziom uprawnień.
 5. By dodać nowego użytkownika, kliknij ikonę plusa (+).
 6. Wprowadź nazwę użytkownika i wybierz odpowiednia pozycje z listy propozycji.
 7. Wprowadź zmiany w uprawnieniach dla wybranego użytkownika i kliknij Ok, by potwierdzić.

Aplikacja Outlook

 1. Otwórz aplikacje Outlook na swoim komputerze.
 2. Po lewej stronie kliknij prawym klawiszem myszy na pozycje Skrzynka odbiorcza.
 3. Z menu kontekstowego wybierz opcje Właściwości.
 4. Przejdź do zakładki Uprawnienia.
 5. Wybierz istniejącego na liście użytkownika lub dodaj nowego klikając Dodaj.
 6. Z listy wszystkich dostępnych użytkowników wybierz tego, któremu chcesz nadać uprawnienia i kliknij Dodaj. W ten sposób możesz dodać kilku użytkowników jednocześnie.
 7. Po wybraniu kliknij Ok, aby potwierdzić.

Możesz też nadać globalne uprawnienia do konta Outlook, a nie tylko do wybranego folderu Skrzynki odbiorczej. By udzielić takiego pelnomocnictwa musisz:

 1. Otwórz aplikacje Outlook na swoim komputerze.
 2. Wybierz Plik.
 3. Kliknij Ustawienia kont.
 4. Z menu kontekstowego wybierz opcje Udzielanie pełnomocnictw.
 5. Analogicznie jak w przypadku pierwszego sposobu, Kliknij Dodaj by wybrać użytkowników, którym chcesz udzielić pełnomocnictwa i potwierdź klikając Ok.