Jak udostępniać Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze?

  1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Udostępnij.
  2. W polu Osoby wprowadź adres e-mail grupy. Kliknij znajdujący się obok przycisk, aby ustawić uprawnienia (edytowanie, komentowanie, wyświetlanie). Aby kontynuować, kliknij Wyślij.
  3. Plik został udostępniony grupie. Dostęp do niego będą mieli również użytkownicy, którzy później zostaną dodani do grupy. Po usunięciu użytkownika z grupy traci on dostęp do udostępnionej jej zawartości.