Jak tworzyć listę zadań do wykonania w Liście zadań Google?

  1. W głównym widoku Kalendarza kliknij niebieska ikonkę Lista zadań znajdująca się w prawej części ekranu.
  2. Prace z zadaniami zacznij od utworzenia stosownych list, w których będziesz kategoryzował zadania. W tym celu rozwiń LISTA Zadań i wybierz pozycje Utwórz nową listę.
  3. Wpisz tytuł listy i kliknij Gotowe.
  4. W celu utworzenia nowej pozycji na liscie, kliknij polecenie Dodaj zadanie i wpisz jego tytuł. Zadanie jest zapisywane automatycznie. W celu zakonczenia edycji zadania, kliknij wolny obszar panelu bocznego.
  5. Opcjonalnie do zadania możesz wstawić dodatkowe informacje. W tym celu przejdz do jego edycji, klikajac ikonkę ołówka widoczna po prawej stronie zadania.
  6. Z tego poziomu możesz:
  7. Zadanie glówne jak i mniejsze pożądania możesz oznaczyć jako ukończone, klikając ikonę kółka znajdująca się po lewej stronie pozycji. Wykonane zadania będą widniały w sekcji Ukończone i będą przekreślone.