Jak sprawdzić udział gości?

  1. W głównym widoku Kalendarza kliknij wydarzenie, w którym chcesz sprawdzić listę uczestników.
  2. W okienku została wyświetlona lista uczestników spotkania. Jeżeli użytkownik odpowiedział na nasze zaproszenie, to wyświetlana jest przy jego miniaturze stosowna ikona. Zielona oznacza akceptacje spotkania, czerwona jej brak, znak zapytania informuje, że gość wstępnie zaakceptował wydarzenie, natomiast brak ikony oznacza, że użytkownik jeszcze nie odpowiedział.