Jak sortować zadania?

  1. Na górze listy kliknij przycisk Więcej oznaczony trzema kropkami.
  2. W menu Sortuj według wybierz opcje Moja kolejność, aby zadania wyświetlały się w kolejności, w jakiej je uporządkowałeś ręcznie. Aby włączyć sortowanie zadań według terminu, kliknij opcje Data.
  3. Po wybraniu tej drugiej opcji zmieni się kolejność zadań — od najbliższego do najdalszego terminu. Dodatkowo nad każdym zadaniem wyświetli się większymi literami termin (dzień tygodnia, dzień miesiąca i miesiąc). Na końcu listy znajda się zadania bez ustalonej daty.