Jak śledzić zmiany w plikach na Dysku?

Sprawdzanie aktywności na Dysku na karcie Aktywność
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij miniaturę pliku i wybierz opcje Pokaz szczegóły.
  2. Po prawej stronie otworzy się panel z dwiema sekcjami. W karcie Informacje znajdziesz szczegóły pliku, takie jak miniatura, typ, rozmiar, lokalizacja, właściciel, data modyfikacji, data otwarcia, data utworzenia, opis i ustawienia pobierania. Przejdź teraz do karty Aktywność.
  3. W karcie Aktywność zobaczysz między innymi, kto przesłał, skopiował lub usunął plik, kto udostępnił lub cofnął udostępnienie pliku, kto skomentował, usunął lub zmienił nazwę pliku i kogo te zmiany dotyczą.
Sprawdzanie aktywności na Dysku na karcie Szczegóły
  1. Znajdując się na Dysku Google, kliknij przycisk (Pokaz szczegóły) w prawym górnym rogu.
  2. Otworzy się karta Aktywność ze wszystkimi aktywnościami na dysku.
  3. Gdy klikniesz teraz któryś z plików na dysku (nie na tej karcie), zobaczysz na karcie związane z nim aktywności.
Sprawdzanie historii wersji pliku
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij miniaturę pliku i wybierz opcje Zarządzaj wersjami. Będzie ona dostępna tylko dla wcześniej modyfikowanych lub aktualizowanych plików.
  2. Na karcie Zarządzaj wersjami zobaczysz historie wersji pliku wraz z informacją o ich przechowywaniu.
  3. Więcej informacji o zarządzaniu wersjami znajdziesz w poradniku "Jak zaktualizować plik na Dysku".