Jak scalić duplikowane kontakty?

  1. Z menu dostępnego po lewej stronie wybierz pozycje Scal i popraw.
  2. Jeżeli chcesz przeprowadzić to działanie dla jednego duplikatu, kliknij Scal znajdujące się przy wybranej pozycji. Jeżeli chcesz zastosować to działanie dla wszystkich duplikatów, kliknij Scal wszystkie.
  3. Aby zapoznać się z efektami scalania, kliknij łącze Wyświetl znajdujące się przy właściwym kontakcie.