Jak rozpocząć wiele rozmów w pokoju?

  1. W menu nawigacji po lewej stronie kliknij wybrany pokój. Będąc w nim, kliknij przycisk Nowy watek w pokoju oznaczony plusem.
  2. W panelu wiadomości Nowy watek wpisz wiadomość i kliknij Wyślij wiadomość lub naciśnij Enter.
  3. Rozmowa została rozpoczęta w nowym wątku.
  4. Możesz dodawać więcej wątków poświęconych różnym tematom, ponownie klikając Nowy watek w pokoju.