Jak przypisać użytkownikowi rolę administratora

  1. Będąc zalogowanym w G Suite, kliknij ikonę kola zębatego (Ustawienia) i wybierz skrót Konsola administracyjna.
  2. Konsola administracyjna otworzy się na nowej karcie. Kliknij przycisk Role administratora.
  3. Wyświetli się lista gotowych ról. Obok każdej z nich znajdują się trzy przyciski: Przypisz administratora, który teraz kliknij, a także Wyświetl uprawnienia pozwalający podejrzeć uprawnienia danej roli oraz Wyświetl administratorów otwierający panel ze wszystkimi osobami przypisanymi do tej roli.
  4. Po kliknięciu Przypisz administratora wyświetli się lista istniejących administratorów. Kliknij przycisk Przypisz role.
  5. W polu Dodaj użytkowników zacznij wpisywać nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać role administratora. Możesz dodać maksymalnie 20 przypisań dla tej roli.
  6. Po dodaniu użytkowników kliknij przycisk Przypisz rolę.
  7. Przypisanie roli zostało zapisane. Na liście ukażą się wszyscy administratorzy z tej grupy.
  8. Pamiętaj, że Superadministrator jest rola systemowa o najwyższych uprawnieniach w G Suite. Jeżeli nie chcesz ich przyznawać danemu użytkownikowi, możesz wybrać inna predefiniowana role lub utworzyć nowa.