Jak przesłać pliki na Dysk w przeglądarce?

Jak przesłać pliki z poziomu Dysku?
  1. Zaloguj się na konto Google. Kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Dysk.
  2. Kliknij przycisk Nowy (oznaczony plusem) w lewym górnym rogu.
  3. Kliknij opcje Prześlij plik.
  4. W okienku Otwieranie zaznacz pliki, które chcesz przesłać, i kliknij Otwórz.
  5. Rozpocznie się przesyłanie plików. Może to chwile potrwać w zależności od ich rozmiaru. Gdy dobiegnie końca, zostaniesz o tym powiadomiony w panelu przesyłania w prawym dolnym rogu. Teraz możesz go zamknąć, klikając X.
  6. Pliki są już dostępne w bieżącym katalogu Dysku Google.
Jak przesłać pliki z poziomu Eksploratora plików w Windows?
  1. Otwórz Dysk Google w przeglądarce internetowej. Następnie w Eksploratorze plików otwórz folder, w którym znajdują się pliki do przesłania. Zaznacz je i użyj metody przeciagnij-i-upusc, aby przerzucić je do okna przeglądarki. Przytrzymaj pliki lewym przyciskiem myszy i przeciągnij je do miejsca docelowego na Dysku Google, po czym zwolnij przycisk myszy.
  2. Rozpocznie się przesyłanie plików. Informacja o tym pojawi się w panelu na dole — tak samo, jak w poprzednim przykładzie.