Foldery, takie jak skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane czy Elementy usunięte, w większości przypadków zawierają to, co powinny. Odebrane wiadomości trafiają do skrzynki odbiorczej, spam trafia do Wiadomości-śmieci itd. Foldery nie są jednak sztywno narzucone i możesz przenosić między nimi wszystkie wiadomości. Zobacz, jak to zrobić na kilka sposobów.

Jak przenieść wiadomość metoda przeciągnij-i-upuść?

  1. Najszybszy sposób to zwykle przeciągnięcie wiadomości do innego folderu. W widoku skrzynki kliknij wiadomość lewym przyciskiem myszy, przeciągnij ja do wybranego folderu w menu po lewej i upuść przycisk.

Jak przenieść wiadomość do innego folderu?

  1. W widoku skrzynki kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i najedz na opcje Przenieś. Możesz wybrać jeden z wyświetlonych folderów. Jeśli folderu docelowego tu nie ma, kliknij Inny folder...
  2. W okienku Przenieś elementy zaznacz folder docelowy i kliknij OK.
  3. W wybranym folderze pojawi się przeniesiona wiadomość.

Jak skopiować wiadomość do innego folderu?

  1. W widoku skrzynki kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i najedz na opcje Przenieś. Następnie kliknij Kopiuj do folderu...
  2. W okienku Kopiuj elementy zaznacz folder docelowy i kliknij OK.
  3. W wybranym folderze pojawi się kopia wiadomości.

Jak zawsze przenosić wiadomości do innego folderu?

  1. Jeśli wiadomość jest częścią konwersacji, możesz ja w całości przenieść do innego folderu. W tym celu kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i najedz na opcję Przenieś. Następnie kliknij Zawsze przenos wiadomości z tej konwersacji...
  2. W okienku Zawsze przenos konwersacje zaznacz folder docelowy i kliknij OK.
  3. W wybranym folderze pojawia się bieżące i przyszłe wiadomości wybranej konwersacji.