Jak przenieść treść i zmienić jej rozmiar?

Wszystkie elementy strony w oknie edycji obszaru roboczego przyjmują postać kafelków, które można przenosić, powiększać, zmniejszać, wyrównywać i edytować.

Przenoszenie treści
  1. Kliknij lewym przyciskiem myszy element, który chcesz przenieść. Przytrzymaj przycisk i przeciągnij obiekt w inne miejsce.
  2. Podczas przeciągania na dany obszar będą zaznaczane prostokątem lub linia możliwe miejsca docelowe.
  3. Zwolnij przycisk myszy, aby upuścić obiekt w danym miejscu.
Zmienianie rozmiaru elementu
  1. Kliknij element, którego rozmiar chcesz zmienić.
  2. Kliknij kółko znajdujące się na krawędzi zaznaczenia, przytrzymaj i przesuń. Podczas zmiany rozmiaru wyświetla się pomocnicze linie siatki.
  3. Zwolnij przycisk. Element został powiększony/pomniejszony do wybranego rozmiaru.