Korespondencja mailowa zazwyczaj posiada specjalne formatowanie tekstu, różne kroje, kolory i rozmiary czcionek, a także elementy osadzone w treści wiadomości, takie jak grafiki. Umożliwia to format HTML, który jest domyślnie włączony w Outlook i wielu innych klientach poczty. Możesz jednak przełączyć się na zwykły tekst, zarówno doraźnie, przy pisaniu wiadomości, jak i tez zmieniając domyślny sposób tworzenia i czytania wszystkich maili.

Jak przełączyć się między zwykłym tekstem a HTML w oknie wiadomości?

  1. W aplikacji Outlook kliknij przycisk Nowa wiadomość e-mail, aby przejść do pisania nowej wiadomości. Kliknij nim zakładkę Formatowanie tekstu. W sekcji Formatowanie domyślnie zaznaczony jest HTML. Zamiast tego kliknij Zwykły tekst.
  2. Outlook poinformuje, ze tekst sformatowany stanie się zwykłym tekstem. Potwierdź, klikając Kontynuuj.
  3. Teraz wiadomość składa się tylko ze zwykłego tekstu. Niedostępne są opcje formatowania.
  4. Jeśli chcesz z powrotem edytować z opcjami formatowania, ponownie wybierz HTML.

Jak zmienić domyślny sposób redagowania wiadomości?

  1. W aplikacji Outlook kliknij zakładkę Plik, a następnie Opcje.
  2. Przejdź do zakładki Poczta i do sekcji Redagowanie wiadomości. Z listy wybierz domyślny format redagowanych wiadomości — HTML, Tekst sformatowany lub Zwykły tekst. Aby potwierdzić, kliknij OK na dole okna.

Jak zmienić domyślny sposób odczytywania wiadomości?

  1. W aplikacji Outlook kliknij zakładkę Plik, a następnie Opcje.
  2. Przejdź do zakładki Centrum zaufania i kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania.
  3. Przejdź do sekcji Zabezpieczenia poczty e-mail i w sekcji Czytanie jako zwykły tekst zaznacz opcje Czytaj cala standardową pocztę jako zwykły tekst. Aby potwierdzić, kliknij OK.