Ankiety bywają bardzo przydatne podczas pracy w grupie. Potrafią niesamowicie wręcz ułatwić zebranie istotnych opinii i danych. Oczywiście by zachować pełnię ich funkcjonalności, konieczna jest możliwość podglądu ich wyników, najlepiej przedstawionych w formie graficznej i w czasie rzeczywistym. Na szczęście SharePoint radzi sobie z tym bez problemu. W każdej chwili możesz sprawdzić aktualne wyniki ankiety. Są czytelne i łatwe do zrozumienia, dzięki czemu możesz łatwo wyciągnąć z nich wnioski.

  1. Otwórz aplikacje SharePoint i wybierz witrynę, dla której utworzyłeś wcześniej ankietę. Ankietę znajdziesz na stronie witryny, w dziale Aktywność oraz w zakładce Zawartość witryny. Możesz także wkleić do niej bezpośredni link na pasku adresu przeglądarki, jeśli wcześniej go skopiowałeś lub dodałeś do zakładek. Kliknij teraz nazwę ankiety, by przejść na jej stronę.
  2. Otworzy się strona w widoku Przegląd. Na stronie tej znajdziesz podstawowe informacje o ankiecie. Aby przejrzeć jej wyniki w postaci wizualnej, kliknij link Pokaz podsumowanie graficzne odpowiedzi.
  3. Zobaczysz podsumowanie graficzne. Obok każdej odpowiedzi znajdziesz jej udział podany w procentach oraz w formie wykresu słupkowego. Pozwala to błyskawicznie namierzyć najczęściej i najrzadziej padające odpowiedzi.
  4. Aby zmienić widok, kliknij nazwę tego widoku (Podsumowanie graficzne) w prawym górnym rogu i wybierz z listu Wszystkie odpowiedzi.
  5. W widoku tym zobaczysz listę poszczególnych odpowiedzi. Kliknij któraś z nich.
  6. Wyświetli się pojedyncza odpowiedz, czyli wszystkie odpowiedzi udzielone przez jednego ankietowanego. Aby wrócić do poprzedniego widoku, kliknij Zamknij.
  7. Zwróć uwagę, ze nazwy użytkowników są ukryte. Jest tak dlatego, ponieważ ta ankieta była anonimowa, tj. przy jej tworzeniu w pytaniu, czy pokazać nazwy użytkowników w wynikach ankiety, wybrałeś Nie.