Jak pracować z wieloma arkuszami?

  1. Wewnątrz jednego pliku arkusza kalkulacyjnego możesz utworzyć wiele arkuszy i przemieszczać się między nimi w interfejsie zakładek (kart). Aby wstawić kolejny arkusz, otwórz istniejący arkusz kalkulacyjny lub utwórz nowy. Następnie kliknij przycisk + (Dodaj arkusz) w lewym dolnym rogu.
  2. Nowy arkusz zostanie utworzony i automatycznie do niego przejdziesz. Aby przemieszczać się między arkuszami, klikaj ich zakładki na pasku znajdującym się na dole ekranu.
  3. Możesz także uzyskać więcej opcji arkusza. W tym celu kliknij przycisk ▼ obok nazwy arkusza.
  4. Korzystając z tego menu, możesz usunąć arkusz, duplikować go, skopiować do nowego lub istniejącego arkusza, zmienić jego nazwę lub kolor, włączyć ochronę, ukryć, wyświetlić komentarze, a także przenieść arkusz w prawo bądź w lewo na pasku arkuszu.