Jak porządkować zadania?

Przenoszenie zadania na tej samej liście
  1. Kliknij zadanie lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj go.
  2. Przeciągnij zadanie w górę lub w dól. Miejsce, w którym zostanie upuszczone, jest oznaczone niebieska linia.
  3. Zwolnij przycisk myszy, aby przenieść zadanie we wskazane miejsce.
Przenoszenie zadania na inną listę
  1. Obok nazwy zadania, które chcesz przenieść, kliknij przycisk Edytuj szczegóły.
  2. Kliknij strzałkę w dól () obok nazwy listy.
  3. Kliknij nazwę listy, na która chcesz przenieść zadanie.
  4. Kliknij strzałkę w lewo (Wstecz), aby wyjść z edycji szczegółów.
  5. Zadanie zostało przeniesione na wskazaną listę.