Office 365 oferuje skrzynkę pocztową w usłudze Exchange oraz aplikacje Outlook, która pozwala z niej korzystać. Choć te dwie rzeczy świetnie ze sobą współpracują, to tak naprawdę nie ma przeszkód, by konto Exchange podpiąć do innego klienta poczty oraz by podpinać inna skrzynki do klienta Outlook. W tym poradniku skupimy się na tej drugiej możliwości, wybierając popularna skrzynkę Gmail. W rzeczywistości możesz jednak tym sposobem dodawać również konta u innych dostawców poczty.

Jak dodać konto Gmail do aplikacji Outlook?

 1. Na głównym pasku narzędzi kliknij przycisk Plik.
 2. Pozostań w zakładce Informacje i kliknij przycisk Dodaj konto.
 3. Wprowadź adres e-mail, który chcesz połączyć z Outlookiem. Kliknij menu Opcje zaawansowane i zaznacz opcje Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto. Aby kontynuować, kliknij przycisk Połącz.
 4. Na ekranie Konfiguracja zaawansowana kliknij ikonę Google.
 5. Wprowadź teraz hasło. W przypadku Gmaila nie jest to jednak normalne hasło do konta Google, ale specjalne, składające się z 16 znaków hasło do aplikacji, które należy wygenerować. Z drugiej części tego poradnika dowiesz się, jak to zrobić. W przypadku innych dostawców poczty można natomiast wprowadzić zwykle hasło. Aby kontynuować, kliknij przycisk Połącz.
 6. Pomyślnie dodano konto. Aby do niego przejść, kliknij Gotowe.
 7. W aplikacji Outlook stała się dostępna druga skrzynka. Między skrzynkami wszystkich kont możesz łatwo przechodzić za pomocą menu nawigacyjnego po lewej stronie.

Jak skonfigurować Gmail, by móc z niego korzystać w Outlook?

 1. Zaloguj się do swojego Gmaila w przeglądarce. W prawym górnym rogu kliknij swój obraz profilowy i kliknij przycisk Zarządzaj kontem Google. Następnie otwórz zakładkę Bezpieczeństwo w menu po lewej stronie i przewin do sekcji Logowanie się w Google. Kliknij teraz obszar Hasła do aplikacji.
 2. Potwierdź swoja tożsamość, wpisując hasło do konta Google, i kliknij Dalej.
 3. Kliknij menu Wybierz aplikacje i wskaz opcje Poczta. Kliknij też menu Wybierz urządzenie i wskaz opcje Komputer z systemem Windows. Następnie kliknij przycisk WYGENERUJ.
 4. Twoje hasło do aplikacji zostało wygenerowane. Hasło to (bez spacji!) wprowadź do Outlook, gdy poprosi o hasło podczas dodawania konta Gmail.
 5. Aby dodać konto, może okazać się również potrzebne włączenie weryfikacji dwuetapowej. Możesz to zrobić, klikając opcje Weryfikacja dwuetapowa w zakładce Bezpieczeństwo, w sekcji Logowanie się w Google. Wystarczy wprowadzić numer telefonu i przepisać otrzymany SMS-em kod.