Zadania przydzielone Tobie oraz innym członkom Twojej grupy możesz śledzić w aplikacji Planner, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zyskać do nich dostęp również w widoku kalendarza Outlook. W tym poradniku zobaczysz, jak połączyć plan pracy z kalendarzem, by mieć jego lepszy ogląd.

  1. W aplikacji Planner otwórz plan, który chcesz połączyć z kalendarzem Outlook. Na jego stronie kliknij przycisk wielokropka (Więcej. Przejdź do innych stron związanych z tym planem) w menu na górze.
  2. W wysuniętym menu kliknij ostatnia opcje: Dodaj plan do kalendarza Outlook.
  3. W następnym okienku kliknij link Dodaj do programu Outlook.
  4. Outlook otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W panelu Subskrypcja kalendarza zobaczysz link do kalendarza oraz jego nazwę — możesz ja w tej chwili zmienić. Aby kontynuować połączenie, kliknij przycisk Zapisz.
  5. Plan pracy Plannera został połączony z Twoim kalendarzem w Outlook.