SharePoint oferuje wiele obszarów pracy, z którymi mogłeś zapoznać się w poprzednich punktach poradnika. Są one zawsze dostępne pod ręką w aplikacji SharePoint, jednak nie są w niej "uwiezione". Dotyczy to również bibliotek dokumentów. Do znajdujących się w nich plików możesz uzyskać dostęp bezpośrednio z poziomu Eksploratora plików na komputerze z Windows 10, dzięki czemu nie musisz za każdym razem otwierać aplikacji SharePoint w przeglądarce. Pliki te synchronizują się, dlatego gdy edytujesz je na komputerze, zmiany będą widoczne również w SharePoint i odwrotnie.

  1. W aplikacji SharePoint otwórz witrynę, której bibliotekę chcesz połączyć z komputerem. Przejdź na kartę Zawartość witryny w menu po lewej i kliknij nazwę tej biblioteki na liście elementów.
  2. Znajdując się w bibliotece, kliknij przycisk Synchronizacja w górnym menu.
  3. Wyświetli się komunikat, ze witryna próbuje otworzyć aplikacje Microsoft OneDrive. Aby na to zezwolić, kliknij przycisk Otwórz.
  4. Otworzy sie okienko konfiguracji usługi OneDrive. Twój adres logowania powinien być już wprowadzony. Kliknij przycisk Zaloguj się.
  5. W kolejnym etapie zostanie podana lokalizacja Twojego folderu OneDrive. Jeśli chcesz go zmienić, kliknij link Zmień lokalizacje i wskaz inny folder. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
  6. Przejdź przez kolejne kroki, klikając przycisk strzałki w prawo.
  7. To już wszystko! Kliknij teraz przycisk Otwórz mój folder usługi OneDrive.
  8. Otworzy sie okno Eksploratora plików z folderem OneDrive reprezentującym te bibliotekę. Możesz w tym miejscu otwierać i edytować pliki, a zmiany będą synchronizowane z widokiem biblioteki w aplikacji SharePoint.