Jak pobrać wersje dokumentu w innym formacie?

  1. Otwórz dokument, arkusz lub prezentacje.
  2. Na górnym pasku kliknij menu Plik i rozwiń listę Pobierz. Z menu wybierz format, w którym chcesz pobrać plik.
  3. Otworzy się okienko Zapisywanie jako. Wybierz miejsce zapisu i kliknij przycisk Zapisz.

  4. Plik zostanie pobrany na dysk.

Dokument możesz pobrać w formatach:

Prezentacje możesz pobrać w formatach:

Arkusz możesz pobrać w formatach: