Jak pobrać odpowiedzi w pliku CSV?

  1. W formularzu przejdź do sekcji Odpowiedzi i kliknij menu (Więcej).
  2. Następnie wybierz opcje Pobierz odpowiedzi (.csv).
  3. W okienku Zapisywanie jako wejdź do folderu docelowego i kliknij Zapisz.
  4. Plik CSV zostanie pobrany w archiwum ZIP. Możesz teraz używać go w innych programach.