Jak pobrać instalator Veronym na platformę Mac OS?

  1. Zaloguj się na Portalu Klienta Veronym
  2. Przejdź do zakładki Do pobrania, a następnie wybierz platformę, na która chcesz pobrać Veronym Security Suite.
  3. Przewin stronę do sekcji Pozostałe platformy i kliknij pozycje Mac OS, aby ja rozwinąć.
  4. Następnie kliknij link oznaczony jako Instalator Veronym Security Suite.
  5. Instalator zostanie pobrany, po czym możesz go uruchomić. Instalacja programu nie różni się niczym od instalacji innych aplikacji.