Jak pobrać instalator Veronym na platformę iOS?

  1. Zaloguj się na Portalu Klienta Veronym.
  2. Przejdź do zakładki Do pobrania, a następnie wybierz platformę, na która chcesz pobrać Veronym Security Suite.
  3. Przewin stronę do sekcji Pozostałe platformy i kliknij pozycje iOS, aby ja rozwinąć.
  4. Następnie kliknij link oznaczony jako Instalator Veronym Internet Security. Link prowadzi do sklepu App Store, skąd możesz pobrać aplikacje. Instalacja programu nie różni się niczym od instalacji innych aplikacji.