Jak pobierać dodatki?

  1. Będąc w głównym widoku Kalendarza, kliknij ikonę + znajdująca się w prawej części ekranu.
  2. Z wyświetlonej listy wybierz dodatek, który chcesz zainstalować.
  3. Do wyboru masz dwie metody instalacji:
  4. Dokończ instalacje, postępując zgodnie z kreatorem wybranej aplikacji.