Jak otworzyć listę zadań?

  1. Otwórz Gmaila, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje. W menu po prawej stronie kliknij ikonę Lista zadań.
  2. Lista zadań otworzy się we własnym panelu. Możesz już zacząć jej używać.