Jak odpowiadać na e-maile?

  1. Aby odpowiedzieć na wiadomość, kliknij ja prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierz jedna z 3 możliwości.

  2. - Odpowiedz - odpowiesz tylko jednej osobie (tej, od której otrzymałeś e-maila)
    - Odpowiedz wszystkim - odpowiesz wszystkim osobom, do których został wysłany e-mail
    - Przekaz dalej - pola adresatów zostaną wyczyszczone, a Ty będziesz mógł przekazać treść wiadomości do dowolnie wybranej osoby

  3. Dostęp do tych samych funkcji uzyskasz również z poziomu otwartej wiadomości, klikając ikonę trzech kropek znajdująca się po prawej stronie ekranu.
  4. Po wybraniu jednej z opcji, wpisz właściwa treść wiadomości i kliknij przycisk Wyślij.