Jak korzystać z karty „Kontynuuj prace tam, gdzie została przerwana”?

Cloud Search pokazuje kartę „Kontynuuj prace tam, gdzie została przerwana”, jeżeli na Dysku są pliki, których ostatnio używałeś lub które ktoś skomentował. Karty te aktualizują się automatycznie.

  1. Otwórz aplikacje Cloud Search. Karta „Kontynuuj prace tam, gdzie została przerwana” powinna być od razu widoczna. Jeśli są na niej więcej niż trzy elementy, możesz rozwinąć widok, klikając Pokaz więcej. W aplikacji mobilnej możesz przechodzić między elementami przeciągając palcem w lewo. Aby otworzyć plik na Dysku, kliknij jego kartę.
  2. Na nowej karcie przeglądarki otworzy się wskazany plik.
  3. Aby powrócić do Cloud Search, zamknij nowo otwartą kartę przeglądarki lub kliknij Wstecz, jeśli plik otworzył się na tej samej karcie. W aplikacji na telefon stuknij przycisk X (Zamknij).