W programie Planner mozesz sledzic postepy poszczególnych zadan na tablicy planu pracy, jednak bardziej podsumowujący wgląd dadzą wykresy. Po przejściu do tej sekcji zobaczysz podsumowanie zadań z podziałem na stan jego wykonania, przedziały i użytkowników, którym zadania te przypisano. Dzięki temu szybko dowiesz się, ile zadań trwa, ile ma opóźnienie, ile zostało ukończonych itd. Zobaczysz też, na jakich etapach są pracownicy, którym przydzielono zadania.

  1. W aplikacji Planner otwórz stronę planu, którego postępy chcesz sprawdzić. W menu na górze kliknij zakładkę Wykresy.
  2. W sekcji Wykresy zobaczysz trzy główne wykresy. Pierwszy z nich to Stan. Na tym wykresie kołowym ukazane są zadania nierozpoczęte, będące w toku, opóźnione i ukończone. Drugi wykres to Przedział. Tu stan zadań przedstawiony jest osobno dla każdego przedziału.
  3. Przewin stronę w dól, aby zobaczyć trzeci wykres: Członkowie. Znajdują się w nim wszyscy użytkownicy, którym przydzielono zadania. Obok ich nazw zobaczysz słupki pokazujące zadania nierozpoczęte, będące w toku, opóźnione i ukończone. Co ciekawe, na wykresie tym widnieje też pozycja Nieprzypisane. Znajdują się w niej zadania wprawdzie utworzone, ale nie przypisane do żadnego konkretnego pracownika.
  4. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybrany element wykresu zobaczysz jego szczegóły.