Jak importować stare dokumenty?

 1. Będąc zalogowanym w G Suite, kliknij menu Aplikacje Google w prawym górnym rogu i wybierz Dysk.
 2. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Nowy (ikona oznaczona plusem).
 3. W menu, które się wysunie, kliknij Prześlij plik.
 4. W oknie Otwieranie wskaz plik na dysku swojego urządzenia i kliknij Otwórz.
 5. Gdy przesyłanie elementu się zakończy, kliknij ikonę Pokaz lokalizacje pliku w prawym dolnym rogu.
 6. Kliknij miniaturę dokumentu prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Otwórz w > Dokumenty Google.
 7. Dokument otworzy się w nowej karcie.
 8. Zauważ, że G Suite umożliwia edytowanie plików w formatach Microsoft Office bez potrzeby ich konwertowania. Ta druga opcja jest jednak możliwa.

Jak konwertować dokumenty Microsoft Office na format Dokumentów Google?

 1. Pozostając w otwartym dokumencie w formacie MS Office, kliknij menu Plik i wybierz opcje Zapisz jako dokument Google.
 2. Zostanie utworzona kopia bieżącego dokumentu — tym razem w formacie Google. Otworzy się ona na nowej karcie.
 3. Gdy przejdziesz na kartę Dysk i ja odświeżysz, zobaczysz, ze dokument istnieje w dwóch formatach — starym i przekonwertowanym.