Jak edytować obrazy?

Wstawianie obrazu
 1. Aby dodać obraz, kliknij przycisk + w pustym polu obrazu lub ikonę Obrazy w zakładce Wstaw panelu bocznego.
 2. Kliknij opcje Prześlij — aby wybrać obraz z dysku urządzenia, Wybierz obraz — aby wybrać grafikę z URL-u, wyszukiwarki Google, aplikacji Zdjęcia lub Dysku Google, albo Z Dysku — aby wybrać z Dysku Google. Wskaz obraz i kliknij Wstaw lub Otwórz.
 3. Obraz został wstawiony. Teraz możesz go edytować.
Przycinanie obrazu
 1. Kliknij obraz, który chcesz edytować, i z paska narzędzi wybierz opcje Przytnij (Wprowadź).
 2. Użyj suwaka, aby zwiększyć rozmiar obrazu (zaznaczona na szaro będzie znajdować się poza kadrem) oraz kliknij i przeciągnij sam obraz, aby zmienić zawartość w kadrze. Po zakończeniu przycinania kliknij lub naciśnij klawisz Esc.
 3. Obraz został przycięty.
 4. Aby cofnąć operacje, wykonaj skrót Ctrl + Z lub kliknij przycisk Cofnij przycięcie.
Zastępowanie obrazu
 1. Kliknij obraz, który chcesz zastąpić, i na pasku narzędzi kliknij menu Więcej opcji edycji.
 2. Otwórz menu Zastąp obraz i wybierz opcje Prześlij — aby wybrać obraz z dysku urządzenia, lub Wybierz obraz — aby wybrać grafikę z URL-u, wyszukiwarki Google, aplikacji Zdjęcia lub Dysku Google. Wskaz obraz i kliknij Wstaw lub Otwórz.
 3. Obraz został zastąpiony.
Dodawanie alternatywnego tekstu
 1. Kliknij obraz, który chcesz edytować, i na pasku narzędzi kliknij menu Więcej opcji edycji. Wybierz z niego opcje Dodaj tekst alternatywny.
 2. W sekcji Opis wpisz opis grafiki. Jeśli jest to obraz dekoracyjny (nieniosący konkretnego komunikatu), zaznacz opcje To jest obraz dekoracyjny. Aby kontynuować, kliknij ZASTOSUJ.
 3. Tekst alternatywny został dodany. Będzie on odczytywany przez czytniki ekranowe — aplikacje wspomagające użytkowników z problemami ze wzrokiem.