Jak dodawać zadania i podzadania?

Dodawanie zadań
  1. W górnej części panelu LISTA Zadań kliknij nazwę listy ze strzałka w dól, aby rozwinąć menu, i wybierz listę, do której chcesz dodać zadania. Będąc na tej liście, kliknij przycisk Dodaj zadanie oznaczony plusem.
  2. Wyświetli się pierwszy punkt listy. Wpisz zadanie. Zostanie ono zapisane automatycznie.
  3. Aby dodać kolejne zadanie na dole listy, naciśnij klawisz Enter. Aby dodać zadanie na początku listy, kliknij przycisk Dodaj zadanie oznaczony plusem.
Dodawanie podgadań
  1. Aby dodać pożądanie, kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Dodaj zadanie podrzędne.
  2. Zostanie utworzony podpunkt z widocznym wcięciem względem nadrzędnego zadania. W polu tekstowym wpisz treść podzadania.
  3. Kolejne podzadania dla bieżącego zadania utworzysz, naciskając Enter.