Jak dodawać pytania?

  1. Kliknij obszar Pytanie bez tytułu i wpisz własne pytanie. Poniżej kliknij Opcja 1 i wpisz pierwsza odpowiedz. Aby dodać kolejne odpowiedzi, kliknij poniżej Dodaj opcje.
  2. Aby dodać następne pytanie, kliknij Dodaj pytanie w menu po prawej stronie.
  3. Domyślnym typem odpowiedzi jest Jednokrotny wybór. W następnym pytaniu kliknij te opcje i wybierz z listy inny rodzaj odpowiedzi, np. Wielokrotny wybór. Dzięki temu uczestnik testu będzie mógł zaznaczyć wiele odpowiedzi.
  4. Pytania testowe możesz kopiować, przesuwać, ustalać, czy są wymagane itd. Wygląda to identycznie jak przy edytowaniu formularza.