Jak dodawać i edytować treści?

Jak zmienić nazwę prezentacji?
 1. Aby zmienić nazwę prezentacji, kliknij jej nazwę w lewym górnym rogu.
 2. W polu edycji wpisz nową nazwę i zatwierdź, przyciskając Enter.
Jak dodać obraz?
 1. Aby wstawić zdjęcie do prezentacji, kliknij menu Wstaw > Grafika. Następnie wybierz, czy plik graficzny ma zostać przesłany z komputera, z Internetu, z Dysku Google lub z innego źródła.
 2. Wskaz obraz i kliknij Otwórz.
 3. Obraz został wstawiony do slajdu. Możesz teraz zmieniać jego rozmiar, przesuwać i obracać. Linie pomocnicze pomogą wyrównać grafikę z istniejącymi elementami slajdu, takimi jak pola tekstowe.
 4. Możesz również wstawić obraz, przeciągając go bezpośrednio z okna Eksploratora plików lub pulpitu i upuszczając go w edytorze slajdu.
Jak dodać pole tekstowe?
 1. Możesz dodawać tekst w istniejących polach tekstowych (wystarczy je kliknąć) lub dodać nowe pole tekstowe. W tym celu kliknij Wstaw > Pole tekstowe.
 2. Najedź wskaźnikiem myszy na obszar slajdu, przytrzymaj lewy przycisk i zaznacz prostokąt. W tym miejscu powstanie nowe pole tekstowe.
 3. Aby wprowadzić do niego tekst, kliknij jego obszar i zacznij pisać. Możesz także zmienić rozmiar pola, klikając i przeciągając któryś z punktów na jego krawędziach i wierzchołkach, a także obrócić je, chwytając okrągły punkt nad górną krawędzią.
Jak dodać inne elementy?
 1. Korzystając z menu Wstaw, możesz dodać do prezentacji dźwięk, film, kształt, tabele, wykres, diagram, obiekt WordArt, linie, znaki specjalne, animacje, link, komentarz, a także nowy slajd.
 2. Pod oknem edycji slajdu znajduje się napis Kliknij, aby dodać notatki. Możesz go kliknąć, aby wpisać własne komentarze. W edytorze notatki te są widoczne pod bieżącym slajdem, a podczas wyświetlania prezentacji — w oddzielnym oknie.