Jak dodać załączniki?

  1. Podczas tworzenia nowego spotkania, kliknij przycisk Więcej opcji.
  2. Następnie wybierz ikonę spinacza, znajdująca się w lewej dolnej części ekranu (w polu dodawania opisu).
  3. Do wydarzenia możesz dodać załącznik z ostatnio używanych przez Ciebie plików, z Twojego Dysku Google, z puli plików, które zostały Ci udostępnione lub możesz przesłać plik ze swojego lokalnego dysku, wybierając zakładkę Prześlij, a następnie klikając przycisk Wybierz pliki z urządzenia.
  4. Teraz wybierz właściwy plik (lub wiele plików) z lokalnego komputera i kliknij przycisk Otwórz, a następnie Prześlij.
  5. Załącznik został dodany. Na końcu potwierdź wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zapisz znajdujący się w górnej części ekranu.