Dodawanie plików do zadań może znacznie uprościć ich realizacje wyznaczonym osobom. W aplikacji Planner do zadań możesz dołączać dowolne pliki, dokumenty, arkusze, prezentacje, odnośniki do witryn zewnętrznych i elementy przechowywane w bibliotekach SharePoint. Jak wiec dodać załącznik do zadania w Plannerze?

  1. W aplikacji Planner otwórz stronę planu, w którym utworzyłeś zadanie, do którego chcesz teraz dodać załącznik. Kliknij kafelek lub nazwę zadania, aby otworzyć widok szczegółowy.
  2. W widoku szczegółowym zadania kliknij przycisk Dodaj załącznik.
  3. Wybierz teraz rodzaj załącznika: Plik (plik z dysku), Link (adres URL i tekst do wyświetlenia) lub SharePoint (plik znajdujący się już w bibliotece SharePoint).
  4. Wskaz plik, który ma zostać dodany, i kliknij Otwórz.
  5. Załącznik jest już widoczny w widoku szczegółowym. Zaznaczona jest domyślnie opcja Pokaz na karcie. Dzięki temu załącznik będzie widoczny na karcie (kafelku) zadania. Aby wyjść z widoku szczegółowego, kliknij obszar poza nim lub naciśnij klawisz Esc.
  6. Załącznik jest już widoczny na karcie zadania: