W programie Outlook mozesz tworzyc zadania dla siebie lub innych uzytkowników, edytowac je i śledzić ich postępy w oknie aplikacji. Dowiedz się, jak utworzyć zadanie, przydzielić je komuś lub sobie, sprawdzić jego stan i oznaczyć jako ukończone.

Jak dodać zadanie i je przydzielić?

 1. Otwórz aplikacje Outlook i na wstążce Narzędzia główne kliknij Nowe elementy, a następnie Zadanie.
 2. W polu Temat wpisz temat (nazwę) zadania. Kliknij ikonę kalendarza przy opcji Data rozpoczęcia i wybierz datę. To samo możesz zrobić z opcja Termin wykonania. Gdy pozostawisz je puste, zadanie będzie bezterminowe.
 3. Możesz też oznaczyć zadanie kategoria, flaga lub wysokim/niskim priorytetem. Kliknij ikonę wykrzyknika, by nadać zadaniu Wysoka ważność.
 4. Domyślnie zadanie jest Twoje, jednak możesz przydzielić je komuś innemu. Kliknij przycisk Przydziel zadanie.
 5. W polu Do zacznij wpisywać nazwę odbiorcy i kliknij podpowiedz.
 6. Aby kontynuować, kliknij Wyślij.
 7. Mail z zadaniem został wysłany do odbiorcy i zobaczysz go w skrzynce Elementy wysłane.

Jak dodać zadanie dla siebie?

 1. Otwórz aplikacje Outlook i na wstążce Narzędzia główne kliknij Nowe elementy, a następnie Zadanie.
 2. Uzupełnij informacje tak jak w pierwszym poradniku, ale zamiast przydzielać zadanie, kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
 3. Podgląd zadań uzyskasz, najeżdżając wskaźnikiem myszy na ikonę Zadania w menu nawigacji po lewej stronie.
 4. Po kliknięciu nazwy zadania możesz je edytować. Kliknij Oznacz jako ukończone, aby nie widniało już jako aktywne zadanie.
 5. Aby uzyskać szczegółowy podgląd swoich zadań, kliknij ikonę Zadania w menu nawigacji po lewej stronie.