Jak dodać pytania?

  1. Kliknij obszar Formularz bez nazwy i wprowadź nazwę formularza. Możesz też dodać opis. Kliknij obszar Pytanie bez tytułu i wprowadź własne pytanie.
  2. W zależności od pytania pod spodem pojawia się propozycje, np. Tak, Nie, Może. Możesz kliknąć Dodaj wszystko, aby automatycznie dodać odpowiedzi, lub kliknąć obszar Opcja 1 i wpisać własną odpowiedz. Aby dodawać więcej odpowiedzi, kliknij Dodaj opcje lub naciśnij Enter.
  3. Domyślnym typem odpowiedzi jest jednokrotny wybór. Jeśli klikniesz ten typ, rozwinie się lista z innymi typami odpowiedzi, np. z krótka bądź długą odpowiedzią, jednokrotnym lub wielokrotnym wyborem, lista rozwijana, możliwością przesłania pliku, skala liniowa, siatka, data i godzina.
  4. Na dole pytania znajduje się przełącznik Wymagane. Gdy go włączysz, pytania nie można będzie pominąć. Obok niego znajdują się jeszcze przyciski Duplikuj i Usuń.
  5. Aby dodać następne pytanie, kliknij przycisk Dodaj pytanie w panelu po prawej stronie. Znajdują się w nim tez inne opcje: Importuj pytania, Dodaj tytuł i opis, Dodaj obraz, Dodaj film i Dodaj sekcje.
  6. W kolejnym pytaniu wybierz typ Skala liniowa. Pozwala to uzyskać odpowiedz na skali, np. ocenę od 1 do 5.
  7. Każda zmiana w formularzu jest na bieżąco zapisywana na Dysku, dlatego nie musisz martwic się zapisywaniem.