Jak dodać osoby do spotkania?

Zapraszanie gości poprzez Kalendarz Google
  1. Kliknij wydarzenie w Kalendarzu, aby wyświetlić jego kartę. Następnie kliknij przycisk Edytuj wydarzenie.
  2. Kliknij pole Dodaj gości i wyszukaj osoby do dodania, wpisując ich imie, nazwisko lub adres i klikając podpowiedzi.
  3. Gdy już dodasz osoby, kliknij przycisk Zapisz.
Dodawanie osób w trakcie spotkania wideo
  1. Po dołączeniu do spotkania w Met, w prawym górnym rogu zobaczysz ikonę uczestników wraz z ich liczba. Kliknij ja.
  2. Otworzy się panel z lista uczestników. Kliknij przycisk Dodaj osoby.
  3. Wyszukaj osoby do dodania, wpisując ich imie, nazwisko lub adres i klikając podpowiedzi.
  4. Po dodaniu osób kliknij Wyślij e-maila. Odbiorcy otrzymają wiadomość, że zapraszasz ich na trwające spotkanie wideo.
  5. Zaproszone osoby mogą dołączyć do spotkania, gdy klikną link znajdujący się w mailu.