Microsoft Teams jako narzędzie do pracy zespołowej zapewnia dość dużo swobody w zakresie kształtowania przestrzeni roboczej. Jednym z takich udogodnień są karty, czyli niejako zakładki, których zawartość użytkownicy mogą dostosowywać, przeglądać i używać. Można powiedzieć, ze tak jak firma dzieli się na zespoły a zespoły organizują prace w kanałach, tak kanały dodatkowo organizują zawartość w kartach. Ich obsługa jest prosta i przypomina nieco obsługę kart w przeglądarkach internetowych, niemniej jednak istnieje kilka zasadniczych różnic, o czym zaraz się przekonasz. W tym poradniku zobaczysz, jak dodać nowa kartę dla kanału.

  1. Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły, a następnie w zakładce Twoje zespoły wybierz kanał, do którego chcesz dodać nowa kartę. Gdy już wejdziesz na ten kanał, w górnej części okna pojawi się pasek kart. Kliknij przycisk Dodaj kartę. Jest on oznaczony ikona plusa.
  2. W okienku, które się otworzy, możesz eksplorować zawartość i wybrać jedna z kilkudziesięciu aplikacji lub serwisów, z których chcesz zamieścić treści, np. Word, Excel, PowerPoint, Planner, Forms, Visual Studio, Power BI, PowerApps, Wiki, Adobe Creative Cloud, GitHub czy SurveyMonkey.
  3. Możesz także skorzystać z wyszukiwarki, wpisując nazwę aplikacji. W naszym przykładzie będzie to YouTube. Kliknij teraz ikonę wybranej aplikacji, by umieścić ja w karcie.
  4. Potwierdź zapoznanie się z informacjami, klikając przycisk Dodaj.
  5. W polu tekstowym Search or pastę a link wprowadź nazwę filmu na YouTube, aby go wyszukać, lub tez wklej do niego link i naciśnij Enter. Otworzy się lista pasujących filmów. Kliknij ten, który chcesz umieścić na karcie, a następnie kliknij Zapisz. Zwróć uwagę, ze domyślnie zaznaczona jest opcja Opublikuj w kanale wpis dotyczący tej karty, która oznacza, ze informacja o dodaniu tej karty będzie widoczna dla wszystkich użytkowników kanału. W razie potrzeby możesz te opcje odznaczyć.
  6. Gratulacje, dodałeś właśnie nowa kartę! Teraz zobaczą ja na pasku kart wszyscy, którzy mają dostęp do tego kanału.