Jak dodać notatki i terminy?

  1. Obok zadania na liście kliknij przycisk Edytuj szczegóły.
  2. Pod nazwa zadania znajduje sie pole tekstowe Dodaj szczegóły. Kliknij je i wpisz notatkę do zadania.
  3. Aby dodać termin zadania, kliknij polecenie Dodaj datę/godzinę.
  4. Wskaz dzień na kalendarzu i kliknij Ustaw godzinę, aby wybrać godzinę terminu. Możesz też kliknąć opcje Powtarzaj, by wybrać powtarzanie terminu co dzień, tydzień, miesiąc lub rok o wybranej godzinie, począwszy od wybranego dnia. Aby zapisać termin, kliknij OK.
  5. Dodane szczegóły będą widoczne zarówno w widoku listy, jak i w podglądzie zadania.