W aplikacji Outlook mozesz tworzyc, przegladac i uzupełniać bazę kontaktów. Pozwala to nie tylko gromadzić dane kontaktowe w jednym miejscu, ale tez automatycznie korzystać z tych danych w innych miejscach aplikacji. Przykładowo, gdy zaczniesz wpisywać imie lub nazwisko w polu adresata e-maila, Outlook wyświetli podpowiedzi na podstawie osób zapisanych jako kontakty.

  1. Kliknij ikonę Kontakty w menu na samym dole okna, aby przejść do zakładki Kontakty.
  2. Będąc w sekcji Kontakty, kliknij ikonę Nowy kontakt.
  3. Otworzy sie okienko tworzenia nowe kontaktu. Wpisz dowolne dane kontaktu, które posiadasz, takie jak imie i nazwisko, firma, numery telefonów czy adresy. Możesz też dodać jego obraz. W tym celu kliknij puste zdjęcie ("Dodawanie obrazu kontaktu").
  4. Wskaz obraz kontaktu na dysku i kliknij przycisk OK.
  5. Gdy już wprowadziłeś wszystkie informacje, kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
  6. Gdy otworzysz teraz sekcje Kontakty, nowo utworzony kontakt będzie w niej widoczny.
  7. Kontakt będzie też podpowiadany przez aplikacje Outlook podczas dodawania odbiorców wiadomości, zadań itp.