Jak dodać i zagnieździć strony oraz zmieniać ich kolejność?

Dodawanie strony
  1. W prawym górnym rogu (w prawym panelu bocznym) przejdź do zakładki Strony i najedz na przycisk + na dole. Wyświetla się dwie opcje: Nowa strona i Nowy link. Kliknij te pierwsza.
  2. Wpisz nazwę strony i kliknij Gotowe.
  3. Strona została dodana.
Zmienianie kolejności i zagnieżdżanie stron
  1. Aby zmienić kolejność stron, kliknij lewym przyciskiem myszy wybraną stronę, przeciągnij ja miedzy inne strony (miejsce docelowe jest oznaczone niebieska linia) i zwolnij przycisk myszy.
  2. Aby zagnieździć stronę, kliknij ja lewym przyciskiem myszy, przeciągnij ja na inną stronę (strona docelowa jest oznaczona niebieskim obramowaniem) i zwolnij przycisk myszy.
  3. W sekcji Strony podstrona oznaczona jest wcięciem w widoku drzewka.
Ustawienia i opcje strony
  1. Na liście Strony, obok nazwy strony kliknij przycisk Więcej oznaczony trzema kropkami.
  2. Możesz teraz skorzystać z wybranych opcji.
  3. Ustaw jako stronę główną — strona stanie się strona główna, Duplikuj stronę — utworzy kopie strony, Właściwości — zmień nazwę i właściwości strony, Dodaj podstronę — utworzy podrzędną stronę, Ukryj na pasku nawigacyjnym — strona nie będzie widoczna w menu nawigacji, Usuń — wykasuje stronę.