Jak dodać i edytować tekst?

  1. Utwórz nowy dokument lub otwórz istniejący. Dokument otworzy się na nowej karcie w oknie edytora. Działa on bardzo podobnie, jak inne znane edytory tekstu, np. Microsoft Word. Gdy zaczniesz pisać, tekst pojawi się na stronie. Możesz korzystać ze strzałek na klawiaturze, skrótów klawiszowych (np. Ctrl + B, aby pogrubić tekst), a także z myszy, by zmieniać pozycje kursora, zaznaczać fragmenty itd. Możesz również używać paska opcji oraz wysuwanych menu.
  2. Gdy wprowadzisz jakieś zmiany, obok paska menu zobaczysz napis Zapisywanie..., który po chwili zmieni się na Wszystkie zmiany zostały zapisane na Dysku. Oznacza to, ze nie musisz martwic się ręcznym zapisywaniem zmian. Są one automatycznie zapisywane w pliku znajdującym się na dysku w chmurze.