Najważniejszą rzeczą, jaka należy zrobić po utworzeniu zespołu w Microsoft Teams, jest przypisanie do niego członków. Możesz to zrobić już w trakcie tworzenia nowego zespołu, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, kolejne osoby możesz również dodawać później. W tym poradniku omówimy, jak to zrobić.

  1. W oknie aplikacji Teams, na lewym pasku bocznym kliknij ikonę Zespoły. W zakładce Twoje zespoły kliknij przycisk wielokropka "..." obok nazwy zespołu (możesz też kliknąć ja prawym przyciskiem myszy) i wybierz z menu Dodaj członka.
  2. Otworzy sie okienko dialogowe Dodawanie członków do zespołu. W polu tekstowym zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy i kliknij wybrana podpowiedz. Następnie kliknij Dodaj.
  3. Dodany członek pojawi się na liście poniżej — domyślnie jako Członek. W razie potrzeby, by zmienić jego role, możesz kliknąć te opcje i z rozwijanego menu wybrać Właściciel. Osoba ta wówczas otrzyma uprawnienia właściciela zespołu.
  4. Gdy dodasz już wszystkich członków do zespołu, kliknij Zamknij.
  5. Możesz także dodawać, usuwać i zmieniać role członków zespołu w wygodnym panelu. Aby go otworzyć, kliknij przycisk wielokropka "..." obok nazwy zespołu i wybierz z menu Zarządzanie zespołem.